Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w dalszej części naszej Polityki Prywatności.
Zamknij

Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, MPLOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem www. recrute.pl  („Serwis”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

 

Nasza usługa

Recrute.pl dostarcza Ci usługę polegającą na założeniu i utrzymaniu internetowego konta (Profil Kandydata) służącego osobom poszukującym zatrudnienia do przechowywania i prezentowania danych potencjalnym Pracodawcom (Profil Pracodawcy).

Konto udostępniane przez Recrute.pl (Profil Kandydata) może zawierać następujące dane osobowe - udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie:
- imię i nazwisko
- wiek i/lub data urodzenia
- dane adresowe
- obywatelstwo
- dane kontaktowe (telefon / adres e-mail)
- dane o wykształceniu
- dane o przebiegu kariery zawodowej
- dane o umiejętnościach i kwalifikacjach
- własne dokumenty (CV, uprawnienia)

Konto udostępniane przez Recrute.pl (Profil Pracodawcy) może zawierać następujące dane - udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie
- Nazwę i dane teleadresowe Pracodawcy
- Numery NIP, REGON, KRS, numery kont bankowych
- Nazwiska, imiona oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za rekrutację z ramienia Pracodawcy (Rekruter).

 

Uruchomienie Usługi i zawarcie Umowy

Usługę można uruchomić na dwa sposoby:
- rejestracja konta za pomocą Formularza Rejestracyjnego
- rejestracja konta za pomocą Formularza Aplikacyjnego

Uruchomienie Usługi wiąże się z akceptacją Regulaminu oraz niniejszego dokumentu.

Uruchomienie Usługi nie wiąże się z żadnymi opłatami.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest MPLOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Oznacza to, że MPLOY Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo Twoich danych

Twoje dane osobowe są udostępniane Pracodawcy, do którego wysłano zgłoszenie za pomocą Formularza Aplikacyjnego.

Żadne dane nie są przekazywane podmiotom innym niż wymienione powyżej. 

Żadne dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że Twoim żądaniem będzie ich przekazanie podmiotom (Pracodawcom) mającym siedzibę poza EOG.

 

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularzy kontaktowych w związku ze składanym przez Ciebie zapytaniem.

Dane gromadzone za pomocą formularzy to: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, zawód, wykształcenie, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, imiona i nazwiska osób działających w imieniu firmy, adres zamieszkania lub pobytu, NIP oraz adres  poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie jego usług.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

Wypełniając formularz, możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Wyrażenie zgody następuję poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru formularza rejestracyjnego. Możesz również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną.Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną może zostać w każdym momencie cofnięta.

Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies .

 

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

 Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś/aś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby należytego świadczenia usług przez Serwis oraz obsługi składanych przez Ciebie zapytań, ustalania Twoich preferencji dotyczących usług serwisu oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili. Cofnięcie zgody powoduje, że dane nie będą przetwarzane od momentu cofnięcia zgody, jednak nie mają wpływu na działania wykonane w przeszłości
 • Prawo do bycia zapomnianym
  Jeżeli uważasz, że wygasł cel przetwarzania lub Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z założonym celem, intencją lub przepisami prawa, masz prawo do zgłoszenia żądania usunięcia danych. Usunięcie danych wiąże się z likwidacją konta w serwisie Recrute.pl.W takim przypadku konto Użytkownika zostanie skasowane wraz z zawartością. W wyniku operacji skasowania danych pozostawiamy sobie prawo do zachowania niektórych danych w formie zanonimizowanej, w zakresie i celu przewidywanym w przepisach o RODO.
 • Prawo dostępu do danych.Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych w pełnym zakresie, wraz z danymi powiązanymi z użytkowanym kontem (np. zgłoszenia do Pracodawców). Pełny dostęp do danych jest realizowany w szczególności poprzez zalogowanie się na konto Użytkownika
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, który będzie skutkował zaprzestaniem świadczenia niektórych naszych usług związanych np. z profilowaniem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli uważasz, że zakres przetwarzania Twoich danych osobowych jest zbyt szeroki, niezgodny z Twoimi potrzebami i intencjami, możesz zgłosić do nas żądanie ograniczenia. Żądanie takie będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania do poziomu zgodnego z Twoim żądaniem. Żądanie to możesz samodzielnie zrealizować poprzez ustawienie widoczności Twojego profilu, bądź precyzując zakres przetwarzania w innej formie.
 • Prawo do sprostowania danych
  Jeżeli uważasz, że Twoje dane są błędne, nieprecyzyjne lub nieaktualne możesz zażądać ich sprostowania. Prawo to realizujesz w szczególności poprzez samodzielne ich poprawianie w Profilu lub też poprzez zgłoszenie do Administratora żądania w innej formie.
 • Prawo do przenoszenia danych
  W każdej chwili możesz zażądać przeniesienia danych do innego Administratora. W takim przypadku Twoje konto w serwisie zostanie skasowane, a dane udostępnione wskazanemu Administratorowi.

Jeżeli masz inne wnioski, żądania i zapytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, prosimy o zgłoszenie ich za pomocą poczty elektronicznej. Niezwłocznie przystąpimy do zbadania żądania i udzielimy odpowiedzi na nie w ciągu miesiąca.

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych jest ograniczone w czasie, zgodnie z wolą Użytkownika, tak długo jak korzysta on z konta w serwisie Recrute.pl. W przypadku braku aktywności Użytkownika (logowanie, aplikowanie na oferty pracy) konto jest kasowane wraz z wszelkimi danymi w terminie 20 lat od dnia ostatniej aktywności Użytkownika. W przypadku automatycznego skasowania konta, dane których niezbędne jast zachowanie, zostaną zanonimizowane a ich przetwarzanie ograniczone do zakresu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

 

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, w tym szyfrowanie, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

 

Prawa autorskie

Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

 

Pliki Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi,które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

 

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1)    świadczenia usług;

2)    dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

3)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4)    prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

5)    zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1)    sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

2)    stałe -  są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 

1)    wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

2)    pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

3)    pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

4)    pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

5)    pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

 

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.  

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

 

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

 Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

 

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności. 

 

Zmiany w polityce prywatności

 Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

 

Przepisy nadrzędne

Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie mogą stać w sprzeczności ani zawężać ochrony danych opisanych w przepisach nadrzędnych, w postaci Ustaw i innych przepisów prawa, w szczególności ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu.

 

Zgłoszenia żądań

Wszelkie żądania dotyczące danych osobowych, ich ochrony, zakresu i celu przetwarzania, podejrzenie naruszeń i nieprawidłowości, możesz zgłosić na adres e-mail:      dane@mploy.pl    

 

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.